Nacionalni institut za zdravlje (NIH) i druge savezne agencije izložile su svoju viziju revolucionarne studije koja nastoji nadomjestiti praznine u obuhvatu zajednica koje su najviše pogođene opioidnom epidemijom dokazanim, znanstveno utemeljenim intervencijama za poremećaj uzimanja opioida. Ovaj je pristup detaljno opisan u članku objavljenom u posebnom izdanju časopisa Drug and Alcohol Dependence, a također opisuje rani utjecaj COVID-19 na te ciljeve i potencijal za stjecanje uvida na križanju epidemije COVID-19 i opioidne epidemije.

Procjenjuje se da je u SAD-u 2019. godine bilo 1.6 milijuna ljudi s opijatskom ovisnosti, od čega je samo 18.1% dobivalo terapiju. Da bi riješili ovaj problem, NIH je u svibnju 2019. najavio plan kako će uložiti više od 350 milijuna USD za potporu višegodišnjoj studiji HEALing Communities, multicentričnom istraživanju koje će ispitivati utjecaj integriranog seta praksi utemeljenih na dokazima na smanjenje smrtnosti zbog predoziranja opioidima za 40% kroz tri godine u zajednicama koje su pogođene opioidnom krizom.

Najveća studija ove vrste, HEALing Communities Study (Helping to End Addiction Long-termSM Initiative), dio je napora više agencija na čelu s NIH da se ubrzaju znanstvena rješenja za zaustavljanje nacionalne opioidne krize. Rezultati studije imaju za cilj primjenu najboljih praksi prilagođenih potrebama lokalnih zajednica kako bi se povećao broj ovisnika koji primaju supstitucijsku terapiju, prevenirale smrti od predoziranja opioidima i smanjilo propisivanje visokorizičnih opioida, stvarajući model za suzbijanje nacionalne opioidne krize.

Studija HEALing Communities ispituje utjecaj znanstveno utemeljenog pristupa u 67 zajednica u četiri savezne države kako bi se olakšala provedba praksi utemeljenih na dokazima u različitim okruženjima, poput primarne zdravstvene zaštite, bolničkih hitnih odjela, domova zdravlja, centara za liječenje ovisnosti i zatvorskih ustanova. Sastavni dio dizajna studije jest ispitivanje utjecaja angažmana državnih i lokalnih vlasti, kao i ustanova od javnog interesa poput policije, vjerskih organizacija i škola.

Studija će pratiti rad zajednica oko povećanja broja osoba koje primaju lijekove radi opijatske ovisnosti, povećanja zadržavanja na liječenju duljem od šest mjeseci, pružanju usluga podrške oporavku, proširenju distribucije naloksona, lijeka koji se koristi u slučaju predoziranja opioidima i smanjenju propisivanja visokorizičnih opioida.

Državna i nacionalna izvješća ukazuju na zabrinjavajući porast predoziranja opioidima i smrtnih slučajeva od početka COVID-19. Studija HEALing Communities pruža jedinstvenu priliku za razumijevanje posljedica križanja epidemije COVID-19 i opioidne epidemije u ruralnim i urbanim zajednicama.

Izvorni članak: Chandler RK, Villani J, Clarke T, McCance-Katz EF, Volkow ND. Addressing opioid overdose deaths: The vision for the HEALing communities study. Drug Alcohol Depend. 2020;217:108329.

Preveo: dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.

Skip to content