Zavod za prve psihotičke poremećaje

Saznaj više

Specijalistički

Saznaj više
6

Zavod za afektivne poremećaje

Saznaj više
7

Zavod za psihoterapiju

Saznaj više
2

Zavod za psihotične poremećaje muški

Saznaj više
3

Zavod za psihotične poremećaje ženski

Saznaj više
13

Zavod za psihijatrijska istraživanja

Saznaj više
12

Zavod za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“

Saznaj više
11

Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje

Saznaj više
10

Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju

Saznaj više
10

Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju

Saznaj više
9

Zavod za liječenje ovisnosti

Saznaj više
8

Zavod za produženo liječenje

Saznaj više

Specijalistički biokemijsko-hematološki laboratorij

Saznaj više
5

Zavod za socijalnu psihijatriju

Saznaj više
4

Zavod za dualne poremećaje

Saznaj više
1

Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje

Saznaj više
P
G

Glavni ulaz

Saznaj više
Skip to content