Intravenski ketamin učinkovit je u liječenju depresije, ali je inferiorniji od elektrokonvulzivne terapije (EKT), pokazuju nova istraživanja. U prvom izravnom ispitivanju, EKT je bio učinkovitiji od intravenski primijenjenog ketamina u hospitaliziranih pacijenata s teškom depresijom, s većom stopom remisije i većim smanjenjem simptoma. Međutim, ketamin je doveo do remisije kod gotovo polovice sudionika te je “vrijedna” opcija za liječenje teške depresije, osobito kod mlađih pacijenata.

Visoka stopa remisije za infuziju ketamina “ukazuje da se definitivno može koristiti u kliničkom okruženju, ali je vjerojatnije da će pacijent postići remisiju s EKT u usporedbi s ketaminom”, kaže glavni istraživač dr.sc. Pouya Movahed Rad, viši konzultant i istraživač u psihijatriji na Sveučilištu Lund (Švedska). Rezultati KetECT studije nedavno su objavljeni u International Journal of Neuropsychopharmacology.

Primarni fokus na remisiju

Paralelna, otvorena studija neinferiornosti uključivala je 186 pacijenata u dobi od 18 do 85 godina koji su bili hospitalizirani s teškom unipolarnom depresijom i imali su ocjenu od najmanje 20 na Montgomery-Åsbergovoj ljestvici depresije (MADRS).

Sudionici su nasumično raspoređeni (1:1) na triput tjedne infuzije ketamina (0,5 mg/kg tijekom 40 minuta) ili EKT. Svi pacijenti su nastavili uzimati svoje antidepresive tijekom studije. Primarni ishod bila je remisija, definirana kao MADRS ocjena od 10 ili manje.

Rezultati su pokazali da je stopa remisije bila značajno viša u skupini koja je primala EKT nego u skupini koja je primala ketamin (63% prema 46%, respektivno; P = .026). Interval pouzdanosti od 95% razlike u stopama remisije procijenjen je između 2% i 30%.

I ketamin i EKT zahtijevali su medijan od šest tretmana za izazivanje remisije.

Dob je bila faktor u nalazima. U EKT skupini, remisija je bila značajno vjerojatnija u starijih bolesnika (dob 51-85 godina) u usporedbi s mlađim bolesnicima (18-50 godina), sa stopama remisije od 77%, odnosno 50%. suprotno je bilo u skupini koja je primala ketamin, sa značajno većim stopama remisije u mlađih u odnosu na starije pacijente (61% naspram 37%).

Rezultati studije također podupiru sigurnost i učinkovitost ketamina u bolesnika s psihotičnom depresijom, koja je bila prisutna u 15% bolesnika u EKT skupini i 18% u skupini na ketaminu. U ovoj podskupini, polovica bolesnika s psihotičnom depresijom povukla se nakon ketamina, bez naznaka nuspojava specifičnih za te bolesnike. Stopa remisije s EKT bila je 79%.

Tijekom 12-mjesečnog razdoblja praćenja, stopa relapsa među remitentima bila je slična od 64% u EKT skupini i 70% u skupini na ketaminu (log rang P = .44).

Neka pacijent odluči

Kao što se očekivalo, EKT i ketamin imali su različite profile nuspojava. Produljena amnezija bila je češća kod EKT-a, a izvješća o disocijativnim nuspojavama, anksioznosti, zamagljenom vidu, euforiji, vrtoglavici i diplopiji (dvostruki vid) bila su češća kod ketamina.

“Disocijativni simptomi su, kako se i očekivalo, uočeni tijekom liječenja ketaminom, ali su bili kratki i u većini slučajeva blagi i podnošljivi”, kaže Movahed Rad. Istraživači primjećuju da su sva mjesta koja su sudjelovala u istraživanju imala dugotrajno iskustvo s EKT-om, ali nisu imala iskustva s primjenom ketamina. “Osoblje i neki pacijenti bili su upoznati s nuspojavama uobičajenim za EKT, ali su bili manje spremni za štetne psihološke učinke ketamina. To je, i znajući da je EKT bio dostupan nakon studije, vjerojatno pridonijelo većoj stopi napuštanja u skupini koja je primala ketamin.”

Ako su dostupni i EKT i ketamin, “trebalo bi, naravno, uzeti u obzir pacijentove preferencije pri odabiru liječenja”, kaže Movahed Rad. “Ketamin treba ponuditi ako EKT nije dostupan ili se ne može dati zbog prevelikih rizika s anestezijom ili drugim somatskim rizičnim čimbenicima. Pacijentima koji nisu odgovorili na EKT ili su imali neprihvatljive nuspojave treba ponuditi infuziju ketamina i obrnuto.”

Dobra alternativa

Komentirajući nalaze za Medscape Medical News, dr. Roger McIntyre, profesor psihijatrije i farmakologije na Sveučilištu u Torontu rekao je da podaci potvrđuju da je EKT vrlo učinkovit za depresiju otpornu na liječenje i pokazuju da “novopridošli” intravenski ketamin također djeluje “izuzetno dobro”. “Ovo je iznimno važna studija koja doista utvrđuje učinkovitost ketamina u populaciji koja se vrlo teško liječi”, dodaje McIntyre, koji nije bio uključen u istraživanje.

McIntyre je dodao da se ova “rigorozna, dobro osmišljena studija bavi kritičnim pitanjem” o usporednoj učinkovitosti EKT i intravenski primijenjenog ketamina. Također daje “prilično snažnu izjavu o djelotvornosti ketamina kod mlađih ljudi”. Međutim, upozorio je da ova studija predstavlja “prvu točku podataka i, naravno, nije konačna riječ o toj temi. Postoje druge studije koje su još uvijek u tijeku koje također uspoređuju EKT s intravenski primijenjenim ketaminom i radujemo se vidjeti rezultate.”

Također je vrijedna pažnje činjenica da je 15% do 20% pacijenata u studiji imalo psihotičnu depresiju, kaže McIntyre. “Oklijevali smo koristiti ketamin kod ovih pacijenata, mislim iz očitih razloga, ali nedavno smo objavili rad koji pokazuje da je siguran i vrlo učinkovit kod tih pacijenata.”.

Imati ketamin kao opciju liječenja važno je jer ga većina pacijenata koji bi mogli imati koristi od EKT-a odbija, često zbog stigme povezane sa zahvatom, koja se često negativno prikazuje u filmovima i drugim medijima. “Preporučio sam EKT gotovo svaki dan svog profesionalnog života i 98 puta od 100 ljudi kaže: ‘Hvala, ali ne bih, hvala’. To je problem jer je EKT tako učinkovit.

Izvornik: Ekstrand J, Fattah C, Persson M, i sur. Racemic Ketamine as an Alternative to Electroconvulsive Therapy for Unipolar Depression: A Randomized, Open-Label, Non-Inferiority Trial (KetECT). Int J Neuropsychopharmacol. 2021 Dec 4:pyab088. doi: 10.1093/ijnp/pyab088.

Prevela: dr.sc. Marta Skelin, dr.med.

 

Skip to content