U ponedjeljak 4. veljače 2019. godine svečano je otvorena nova, obogaćena MSCT-om,  radiološka služba bolnice Vrapče. Smještena  je u podrumskim prostorima „četvorke“, zgrade u kojoj se danas nalazi Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje, hitni prijemni  trakt, odjel za prve psihoze i dnevna bolnica Zavoda za socijalnu psihijatriju. Zgrada je u potpunosti rekonstruirana, dograđena i adaptirana te otvorena 15. studenog 2003. godine. Već za vrijeme rekonstrukcije zgrade predviđen je izgrađen prostor za radiologiju sa CT uređajem.

Nažalost, trebalo je proći 15 godina dok bolnica, zahvaljujući ministarstvu zdravstva, nije dobila MSCT uređaj. Iz vlastitih sredstava i iz decentraliziranih sredstava Bolnica je nabavila i drugu radiološku opremu tako da je sada radiološki opremljena za svoje potrebe (a postoji i mogućnost da se dio kapaciteta MSCT-a ponudi i na tržištu).

Treba naglasiti da je ovaj MSCT uređaj prvi uređaj takve vrste u jednoj psihijatrijskoj bolnici. Logično je da je uređaj prva dobila baš Klinika za psihijatriju Vrapče, jer ona je uvijek bila prethodnica uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u hrvatsku psihijatriju i ustanova kroz koju je donedavno, sve do pojave interneta, svo svjetsko psihijatrijsko znanje ulazilo u Hrvatsku.

Svečanosti otvaranja novouređene radiološke službe i puštanja u rad MSCT-a prisustovali su gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima, kao predstavnik vlasnika koji je financirao izgradnju prostora te prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, koji je osigurao financijska sredtva i našao načina da se realizira nabavka MSCT-a bolnici „Vrapče“.

Zgodno je ovdje spomenuti da je, osim uvođenja CT-a kao važnog dijagnostičkog sredstva u psihijatriji (pretpostavlja se da oko 1% „klasičnih“ psihijatrijskih bolesnika ima neke promjene na mozgu, a u starijih bolesnika, kojih je u bolnici sve više i više, promjene na mozgu su gotovo redovita pojava!) u 2018. godini Bolnica dobila i ultrazvučni aparat koji je uveden u svakodnevnu dijagnostičku upotrebu te da je bolnica dobila i nabavila i TMS i dTMS (deep) uređaj. Dakle, u 2018. godini napravljen je značajan pomak u dijagnostici i liječenju bolesnika.

 

Linkovi na događaj:

HRT Vijesti.hr
HRT Radio Sljeme
YouTube video
Lider Media
Glas Slavonije
ZG magazin

Skip to content