Opstruktivna apneja u spavanju karakterizirana je ponavljanim epizodama potpune ili djelomične mehaničke opstrukcije gornjih dišnih puteva. Prevalencije između 9% i 38%, ovo stanje se često veže uz po zdravlje negativne kratkoročne i dugoročne posljedice. Težina opstruktivne apneje se najraširenije opisuje brojem apneja, hipopneja i desaturacijama po satu spavanja, a kroz Indeks apneja i hipopneja (AHI, engl. Apnea Hypopnea Index) i Desaturacijski indeks (ODI, engl. Oxygen Desaturation Index).

Švedski istraživači na uzorku švedskog nacionalnog Registra apneje u spavanju pokušali su bolje razumjeti odrednice još jednog važnog simptoma opstruktivne apneje u spavanju – prekomjernu dnevnu pospanost (EDS, engl. Excessive Daytime Sleepiness). Dosadašnja istraživanja povezala su EDS s povećanim rizikom od nesreća, smanjenom kvalitetom života te povećanim razinama upalnih citokina sugerirajući sustavnu upalu organizma što pridonosi razvoju mnogih kroničnih bolesti. Unatoč tome, poveznica izmežu težine opstruktivne apneje i prekomjerne dnevne pospanosti ostala je dvojbena.

U njihovom multicentričnom istraživanju sudjelovalo je više od 30 tisuća ispitanika, iz 60% švedskih centara za dijagnostiku i liječenje opstruktivne apneje u spavanju. U više od 99% ispitanika, opstruktivna apneja u spavanju je dijagnosticirana poligrafijom, a  prekomjerna dnevna pospanost procijenjena je Epworthovom ljestvicom pospanosti (ESS, engl. Epworth Sleepiness Scale).

Rezultati su pokazali kako je kod stanovitog broja pacijenata s prekomjernom dnevnom pospanošću (ESS veći od 10) slaba povezanost s težinom opstruktivne apeneje u spavanju. Faktori poput ženskog spola, mlađe dobi, većeg indeksa tjelesne mase (BMI), kao i dijagnoze depresije, pozitivno su korelirali s prekomjernom dnevnom pospanoću. Zanimljivo, kod pacijenata s hipertenzijom i kroničnim srčanim zatajenjem utvrđena je negativna povezanost s prekomjernom dnevnom pospanošću što se objašnjava pojačanom simpatičkom aktivnošću.

Zaključno, ova je studija pokazala kako su tradicionalne mjere težine apneje, poput AHI i ODI povezane s prekomjernom dnevnom pospanošću, ali je ta povezanost slaba. Prijedlog je istraživača pronaći nove načine za procjenu težine apneje, primjerice nove markere hipoksemije.

 

Izvor: Ulander, M., Hedner, J., Stillberg, G., Sunnergren, O., & Grote, L. (2022). Correlates of excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea: Results from the nationwide SESAR cohort including 34,684 patients. Journal of Sleep Research, e13690.

Pripremio dr. Ante Periša

Skip to content