Liječenje heroinskih ovisnika opioidnim agonistima ima važnu ulogu u prevenciji suicida. Osobe ovisne o opioidima izložene su povećanom riziku od samoubojstava i samoozljeđivanja. Istraživači sa Sveučilišta u Bristolu analizirali su zdravstvene kartone više od 8000 odraslih osoba koji uzimaju metadon ili buprenorfin u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Engleskoj kako bi vidjeli postoje li određeni periodi tijekom i nakon uzimanja supstitucije kada su najviše izloženi riziku.

Otkrili su da ti pacijenti, sveukupno gledano, imaju sedam i pol puta veću vjerojatnost od samoubojstva nego opća populacija. Osim toga, otkrili su da je u prvom mjesecu nakon prestanka liječenja četiri puta veća vjerojatnost da će izvršiti samoubojstvo i više nego dvostruko veća vjerojatnost da će biti hospitalizirani zbog samoozljeđivanja, u usporedbi sa stabilnim razdobljem na supstituciji.

Dr. Prianka Padmanathan, glavna autorica studije, kaže: “Rezultati ove studije naglašavaju da će osobe ovisne o opiodima puno češće izvršiti samoubojstvo u odnosu na opću populaciju. Liječenje opioidnom supstitucijskom terapijom često je stigmatizirano i nedovoljno financirano. Ovo istraživanje jača argumente za vrednovanje inicijativa koje poboljšavaju angažman u liječenju i pružaju psihološku podršku, osobito u trenutku kada liječenje završava ili se prekida.”

Profesor Matt Hickman s Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja (NIHR) na Sveučilištu u Bristolu, kaže: “Velika Britanija ima jednu od najviših stopa smrtnosti povezanih s drogom u Europi, a ti smrtni slučajevi najčešće uključuju opijate poput heroina. Međutim, prevencija suicida kod osoba ovisnih o opioidima predstavlja zanemareno područje, što je važno za smanjenje štete povezane s uporabom droge, broja samoubojstava i preranih smrti. Prvih nekoliko tjedana nakon prestanka uzimanja supstitucije ključno je za ponovno angažiranje ljudi osoba kako bi spriječili predoziranja i suicide, što pokazuje i ova studija.”

 

Izvornik: Padmanathan P, Forbes H, Redaniel MT, i sur. Self-harm and suicide during and after opioid agonist treatment among primary care patients in England: a cohort study. Lancet Psychiatry. 2021 Dec 15:S2215-0366(21)00392-8. DOI: 10.1016/S2215-0366(21)00392-8

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content