Stopa pretilosti kod osoba kojima je dijagnosticirana shizofrenija je 40% viša nego u općoj populaciji, a 80% pacijenata pokazuje značajan porast tjelesne težine već nakon prvog liječenja. S obzirom na debljanje kao značajnu nuspojavu nekih antipsihotika (olanzapin, klozapin, kvetiapin, risperidon), prošireno indikacijsko područje za primjenu antipsihotika (poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji, bipolarni afektivni poremećaj, depresija, poremećaji iz spektra autizma), kao i na porast težine posljedično terapiji drugim psihofarmacima (Na-valproatom, litijim ili npr. mirtazapinom), povišeni rizik za razvoj metaboličkog sindroma predstavlja proširen svakodnevni problem u kliničkoj praksi.

Povišena tjelesna težina je značajna u kriterijima za dijagnosticiranje metaboličkog sindroma koji nosi sa sobom povišeni kardiovaskularni rizik, a porast tjelesne težine je i među vodećim razlozima za samoinicijativni prekid uzimanja terapije što predstavlja rizični čimbenik za relapse i funkcijsku deterioraciju.

Istraživanja su još ranih 2000-ih ukazala na moguće mjesto metformina u redukciji debljanja tijekom antipsihotične terapije, ali protokoli za uvođenje metformina nisu postali dio svakodnevnice. Nove smjernice objavljene 2022. godine su se bazirale na 1270 znanstvenih članaka, od kojih se 26 analiziralo detaljnije, uključujući i sedam randomiziranih kliničkih istraživanja i jednu meta-analizu.

 Zaključci:

  1. Pacijenti za koje je nemoguća promjena antipsihotika ili su nefarmakološke intervencije (promjena životnih stilova, vježbanje, promjena prehrane) neprimjenjive ili neučinkovite kandidati su za uvođenje metformina kao intervencije „alternativne prve linije“
  2. Preporuča se rana primjena za pacijente kod kojih je uočen porast od više od 7% tjelesne težine u prvom mjesecu primjene antipsihotika
  3. Preporuča se provjera bubrežne funkcije prije započinjanja liječenja metforminom, s prilagodbom doze ukoliko je eGFR <60 mL/min/1,73 m2 (kontraindikacija: eGFR <30)
  4. Početna doza od 500 mg 2x dnevno uz obroke s dizanjem doze za 500 mg svakih 1-2 tjedna do ukupne ciljne doze od 2000 mg/dan
  5. Preporuča se individualizacija doze u skladu s podnošljivošću i učinkovistošću
  6. Cilj tretmana je zaustavljanje porasta tjelesne težine ili vraćanje na početne vrijednosti
  7. U slučajevima utvrđenog porasta tjelesne težine na antipsihotičnoj terapiji, cilj je gubitak od barem 5% kroz idućih 6 mjeseci.

 

Literatura: Fitzgerald I, O’Connell J, Keating D, Hynes C, McWilliams S, Crowley EK. Metformin in the management of antipsychotic-induced weight gain in adults with psychosis: development of the first evidence-based guideline using GRADE methodology. Evid Based Ment Health. 2022 Feb;25(1):15-22. doi: 10.1136/ebmental-2021-300291.

Pripremio: dr. sc. Aleksandar Savić, dr. med.

Skip to content