MISIJA

Od svojih začetaka Klinika za psihijatriju zamišljena je kao „lječilište i opskrbilište“ te „učilište“. U tome smislu, kao stožernoj psihijatrijskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj temeljna misija svakog našeg djelovanja jest poboljšanje dobrobiti i blagostanja osoba s duševnim (ili psihičkim) smetnjama. Isto se prije svega odnosi na svakodnevno pružanje zdravstvene no i svake druge zaštite i skrbi svima onima koji su potrebiti iste.

Krajnji cilj kojemu nastojimo neprekidno težiti u tome smislu jest pružati cjelovitu, sveobuhvatnu, učinkovitu, blagotvornu i djelotvornu skrb za sve naše bolesnike. Pri tome nastojimo stalno unaprjeđivati sve procese pružanja zdravstvene skrbi, no i one koji na iste mogu utjecati, usklađujući ih sa najnovijim stručnim spoznajama i tekovinama te prilagođavajući ih potrebama osoba s duševnim smetnjama, no i svih drugih ključnih sudionika procesa pružanja, kao i cjelokupne zajednice i društva.

Slijedeći znamenitu povijest ove ustanove, nastojimo biti predani zagovornici potreba osoba s duševnim smetnjama, ne samo u oblasti zdravlja, nego cjelokupnog života i življenja. U tome smjeru nastavit ćemo učiti, odgajati, usmjeravati i usavršavati sve one osobe, buduće ili već potvrđene stručnjake u doista mnogobrojnim područjima, koji u potrazi za znanjem i iskustvima kroče u ovu ustanovu. Time vlastitim primjerom znamenitu povijest ove ustanove nastojimo i nastojati ćemo usmjeravati u zaloge neke ljepše budućnosti. U tome smislu, nastojati ćemo biti važni sudionici stvaranja vrijednih spoznaja i znanja kroz znanstveno istraživačke te izdavačke djelatnosti, sve s ciljem općeg dobra društva te osoba kojima nastojimo služiti.

Služenje onih najranjivijih pružalo je svrhu i značenje ovoj ustanovi kroz cijelu njezinu povijest, a isto je ujedno i vodeći te jedini održivi njezin cilj u svakoj mogućoj sadašnjosti i budućnosti. Kako što je i ono znanje koje je teško iskazati riječima često upravo one najvrijednije, tako ćemo i mi nastojati svakodnevno svjedočiti ove temeljne vrijednosti i usmjerenja svojim djelima.

 

VIZIJA

Vizija Klinike za psihijatriju Vrapče sastoji se prvenstveno u slici zdravstvene ustanove koja je prilagođena svim međunarodnim i domaćim standardima izvrsnosti i kvalitete. Klinika za psihijatriju Vrapče kontinuirano će se podvrgavati novim reformskim zahvatima kako bi bila otvorena suvremenim psihijatrijskim tokovima, posebno okretanju psihijatrijske službe prema „psihijatriji u zajednici“. Takva moderna zdravstvena ustanova postepeno će smanjivati broj bolničkih kreveta, otvarati nove specijalizirane dnevne bolnice prema određenim dijagnostičkim kategorijama ili specifičnim problematikama, formirati nove referentne centre, promovirati i intenzivirati suradnju s drugim psihijatrijskim ustanovama i stručnim psihijatrijskim društvima, promovirati suradnju s centrima za socijalnu skrb te s ostalim dionicima društva.

U Zagrebu, 3. veljače 2023. godine

RAVNATELJICA KLINIKE
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Skip to content