Na zdravstvene usluge u Klinici za psihijatriju Vrapče možete se naručiti osobno, e-mailom, telefaksom i telefonom, ili vas pak sustavom e-naručivanja može naručiti vaš obiteljski liječnik. Prema Pravilniku HZZO-a, od 1.9.2013., za naručivanje pacijenata obavezna je uputnica liječnika obiteljske medicine, stoga preporučujemo da vas vaš odabrani liječnik odmah i naruči. Bez uputnice psihijatrijski pregled može se u hitnim situacijama ostvariti u našoj hitnoj ambulanti koja radi 0-24 sata, a svi ostali trebaju za pregled imati uputnicu. Napominjemo kako se bez odgovarajućih podataka s uputnice ne može se ostvariti narudžba.

Osobno naručivanje
Naručite se na zdravstvenu uslugu dolaskom na šalter u polikliničkoj službi ili jedinici centralnog naručivanja Klinike. Sa sobom ponesite zdravstvenu iskaznicu, uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu koju ste dobili u našoj Klinici, nalaz liječnika koji je indicirao zdravstvenu uslugu. Ponesite i karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja (ako je imate). Osobno naručivanje uz priloženu medicinsku dokumentaciju pogotovo pomaže u usmjeravanju novih bolesnika na zdravstvenu uslugu na radilištima Klinike s psihijatrijskim programima za pojedinu problematiku (ovisnosti, demencije, psihoze, afektivni poremećaji, forenzika, psihoterapija).
Na šalteru Zavoda za psihofiziologiju naručuje se za poremećaje spavanja i budnosti, pregled neurologa, polisomnografska snimanja, EEG laboratorij.

Telefaks
Naručite se na zdravstvenu uslugu faksiranjem uputnice liječnika obiteljske medicine. Također trebate faksirati svoju kućnu adresu i broj telefona (poželjno broj mobitela), ili email adresu/broj telefaksa ako ih imate, kako bismo vas mogli kontaktirati. Ako znate, možete napisati i ime i prezime psihijatra, neurologa ili psihologa kod kojeg se želite naručiti. Korisno je priložiti i nalaz/preporuku liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom (ako imate takav nalaz).
Broj telefaksa centralnog naručivanja: 01/3713-237
Broj telefaksa Zavoda za psihofiziologiju: 01/3780-755

E-mail naručivanje

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da nam e-mailom pošaljete skeniranu uputnicu liječnika obiteljske medicine. Ako ne možete skenirati ili fotografirati uputnicu, u e-mailu navedite sljedeće podatke:

 • Ime i prezime pacijenta
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika – 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice)
 • Vrstu zdravstvene usluge za koju se naručujete

Svakako u emailu napišite:

 • Adresu i broj telefona pacijenta za kontakt
 • E-mail adresu ili broj telefaksa na koji će se poslati potvrda o rezervaciji

Ako se naručujete za kontrolni pregled, molimo vas navedite ime liječnika kod kojega se želite naručiti. Korisno je priložiti i nalaz/preporuku liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom (ako imate takav nalaz).

E-mail centralnog naručivanjanarucivanje@bolnica-vrapce.hr
E-mail Zavoda za psihofiziologijueeg.otp.vrapce@gmail.com

Naručivanje telefonom
Naručite se na zdravstvenu uslugu, radnim danom, pozivom na broj telefona:

 • preko Jedinice za centralno naručivanje, od 13,00 do 16,00 sati,
  na broj telefona 01/3713-270
 • za Zavod za psihofiziologiju, od 13,00 do 15,00 sati, svaki radni dan osim četvrtkom
  • za poremećaje spavanja i budnosti, EEG, pregled neurologa
   na broj telefona 01/3780-714
  • za cjelonoćna snimanja na broj telefona 01/3780-711

Napominjemo da su naručivanja telefonom moguća samo radnim danima. Preporučujemo da budete strpljivi i adekvatno pripremljeni. Službenice će vas pitati sljedeće podatke s uputnice ili zdravstvene iskaznice: MBO, datum uputnice i serijski broj uputnice.

Pripremite uputnicu liječnika obiteljske medicine, zdravstvenu iskaznicu i svoj kontakt broj telefona (poželjno broj mobitela). Budući da ćete trebati čitati podatke s uputnice i iskaznice, pripremite i naočale ako vam trebaju.

Imajte na umu da brojni pacijenti zovu i čekaju da ih se naruči, stoga najtoplije preporučujemo da telefonsko naručivanje koristite samo ako vam nijedna gore navedena opcija naručivanja nije na raspolaganju. Telefonom nije moguće novim pacijentima dati informacije o psihijatrijskim programima za pojedinu problematiku (ovisnosti, demencije, psihoze, afektivni poremećaji, forenzika, psihoterapija, poremećaji spavanja), stoga prije zvanja proučite što piše na našim internetskim stranicama. Budući da brojni pacijenti preferiraju telefonsku narudžbu, budite strpljivi.

VAŽNO:
Podaci o vašoj dijagnozi, vrsti pregleda na koji se naručujete, datumu pregleda, vašoj adresi i brojevima za kontakt su vaši osobni podatci koji se moraju štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko nemate osobni e-mail ili telefaks uređaj preporučujemo vam naručivanje putem izabranog liječnika obiteljske medicine ili na drugi način kojim je osigurana sigurnost povratnih informacija.

Skip to content