Na zdravstvene usluge u Klinici za psihijatriju Vrapče možete se naručiti osobno, e-mailom, telefaksom i telefonom ili Vas sustavom e-naručivanja može naručiti vaš obiteljski liječnik. Prema Pravilniku HZZO-a, za naručivanje pacijenata obavezno je prethodno izdavanje elektronske uputnice liječnika obiteljske medicine, stoga preporučujemo da Vas Vaš odabrani liječnik odmah i naruči. Bez uputnice psihijatrijski pregled može se u hitnim situacijama ostvariti u našoj hitnoj ambulanti koja radi 0-24 sata, a svi ostali trebaju za pregled imati prethodno izdanu elektronsku uputnicu.

 

Osobno naručivanje

Osobno naručivanje moguće je dolaskom na šalter u Jedinicu centralnog naručivanja Klinike (zgrada Zavoda za dijagnostiku i intenzivno liječenje):

– prvi pregledi – radnim danom od 8,00 do 12,00 sati
– kontrolni pregledi – radnim danom od 8,00 do 15,00 sati

Prije naručivanja, nužno je imati izdanu elektronsku uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu (vrijedi samo za pacijente koji se naručuju po završetku hospitalnog liječenja u našoj ustanovi). Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu ili neki drugi dokument na kojem je naveden vaš MBO (jedinstveni broj osiguranika – 9 znamenki sa zdravstvene iskaznice) i nalaz liječnika koji je indicirao zdravstvenu uslugu. Potrebno je ponijeti i karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja ukoliko je imate. Osobno naručivanje uz priloženu medicinsku dokumentaciju posebno je korisno kod usmjeravanja novih bolesnika na zdravstvenu uslugu na radilištima Klinike s psihijatrijskim programima za pojedinu problematiku (ovisnosti, demencije, psihoze, afektivni poremećaji, forenzika, psihoterapija).

Na šalteru Zavoda za psihofiziologiju naručuje se za pregled neurologa, EEG, EMNG i polisomnografska snimanja. Nužno je imati izdanu elektronsku putnicu liječnika obiteljske medicine.

 

E-mail naručivanje

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da nam e-Mailom pošaljete potrebne podatke. Prije naručivanja, nužno je imati izdanu elektronsku uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu (vrijedi samo za pacijente koji se naručuju po završetku hospitalnog liječenja u našoj ustanovi).

U e-Mailu obavezno navedite:

 • Ime i prezime pacijenta
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika – 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice)
 • Vrstu zdravstvene usluge za koju se naručujete
 • Adresu i broj telefona pacijenta za kontakt
 • E-mail adresu ili broj telefaksa na koji će se poslati potvrda o rezervaciji

Možete napisati i ime i prezime psihijatra, neurologa ili psihologa kod kojeg se želite naručiti. Ukoliko se naručujete za kontrolni pregled, molimo vas navedite ime liječnika kod kojega se želite naručiti. Korisno je priložiti i nalaz/preporuku liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko imate takav nalaz).

E-mail centralnog naručivanjanarucivanje@bolnica-vrapce.hr
E-mail Zavoda za psihofiziologijueeg@bolnica-vrapce.hr

 

Naručivanje telefonom

Naručite se na zdravstvenu uslugu, radnim danom, pozivom na broj telefona:

 • preko Jedinice za centralno naručivanje, od 12,00 do 15,00 sati,
  na broj telefona 01/3713-270
 • za Zavod za psihofiziologiju, od 13,00 do 15,00 sati, pozivom na broj telefona 01/3780-714

Prije naručivanja, nužno je imati izdanu elektronsku uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu (vrijedi samo za pacijente koji se naručuju po završetku hospitalnog liječenja u našoj ustanovi). Preporučujemo da budete strpljivi i adekvatno pripremljeni. Pripremite zdravstvenu iskaznicu ili drugi dokument na kojem je naveden vaš MBO (jedinstveni broj osiguranika – 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice) te svoj kontakt broj telefona (poželjno broj mobitela). Budući da ćete trebati čitati podatke s iskaznice, pripremite i naočale ako vam trebaju.

Imajte na umu da brojni pacijenti zovu i čekaju da ih se naruči, stoga najtoplije preporučujemo da telefonsko naručivanje koristite samo ako vam nijedna gore navedena opcija naručivanja nije na raspolaganju. Telefonom nije moguće novim pacijentima dati informacije o psihijatrijskim programima za pojedinu problematiku (ovisnosti, demencije, psihoze, afektivni poremećaji, forenzika, psihoterapija, poremećaji spavanja), stoga prije zvanja proučite što piše na našim internetskim stranicama. Budući da brojni pacijenti preferiraju telefonsku narudžbu, budite strpljivi.

 

Naručivanje telefaksom

Naručite se na zdravstvenu uslugu faksiranjem potrebnih podataka. Prije naručivanja, nužno je imati izdanu elektronsku uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu (vrijedi samo za pacijente koji se naručuju po završetku hospitalnog liječenja u našoj ustanovi).

U telefaksu obavezno navedite:

 • Ime i prezime pacijenta
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika – 9 znamenaka sa zdravstvene iskaznice)
 • Vrstu zdravstvene usluge za koju se naručujete
 • Adresu i broj telefona pacijenta za kontakt
 • E-mail adresu ili broj telefaksa na koji će se poslati potvrda o rezervaciji

Možete napisati i ime i prezime psihijatra, neurologa ili psihologa kod kojeg se želite naručiti. Ako se naručujete za kontrolni pregled, molimo vas navedite ime liječnika kod kojega se želite naručiti. Korisno je priložiti i nalaz/preporuku liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom (ako imate takav nalaz).
Broj telefaksa centralnog naručivanja: 01/3713-237
Broj telefaksa Zavoda za psihofiziologiju: 01/3780-755

 

VAŽNO
Podaci o vašoj dijagnozi, vrsti pregleda na koji se naručujete, datumu pregleda, vašoj adresi i brojevima za kontakt su vaši osobni podatci koji se moraju štititi sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. U navedenom smislu, o svim Vašim pravima iz područja zaštite osobnih podataka možete se informirati na našim internetskim stranicama. Ukoliko nemate osobni e-mail ili telefaks uređaj, preporučujemo vam naručivanje putem izabranog liječnika obiteljske medicine ili na drugi način kojim je osigurana sigurnost povratnih informacija.

Napominjemo kako se bez dostavljanja odgovarajućih podataka ne može se ostvariti narudžba.

Skip to content