• Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara pripravnika 11. listopada 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara pripravnika

  Zagreb, 05. listopada 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 17. do 27. rujna 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Poništenje Odluke i nova odluka o izboru – šef računovodstva 11. listopada 2021.

  Poništenje Odluke i nova odluka o izboru – šef računovodstva

  Zagreb, 08. listopada 2021. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon provedenog postupka oglašavanja od 23....

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova šefa računovodstva 17. rujna 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova šefa računovodstva

  Zagreb, 17. rujna 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. srpnja do 02. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara 17. rujna 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

  Zagreb, 16. rujna 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. srpnja do 02. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik 20. srpnja 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik

  Zagreb, 19. srpnja 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 02. do 12. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Odluka u izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara 13. srpnja 2021.

  Odluka u izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

  Zagreb, 12. srpnja 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. lipnja do 01. srpnja  2021. godine u Narodnim novinama...

  Prikaži više
 • Odluka o neizboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik 30. lipnja 2021.

  Odluka o neizboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik

  Zagreb, 29. lipnja 2021. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 30....

  Prikaži više
 • Odluka o neizboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 30. lipnja 2021.

  Odluka o neizboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik

  Zagreb, 29. lipnja 2021. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 30....

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara 25. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

  Zagreb, 23. ožujka 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara 25. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

  Zagreb, 24. ožujka 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara 25. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

  Zagreb, 24. ožujka 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 03. do 11. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova servirke-spremačice 25. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova servirke-spremačice

  Zagreb, 22. ožujka 2021. Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva 22. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva

  Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj 14 i biltenu Hrvatskog...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva 01. ožujka 2021.

  Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva

  Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 20. do 30. studenog 2020. godine u Narodnim novinama broj 128 i biltenu Hrvatskog...

  Prikaži više
 • Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz gerijatrije 28. siječnja 2021.

  Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz gerijatrije

  Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz gerijatrije

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije i lista rezultata pristupnika 22. siječnja 2021.

  Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije i lista rezultata pristupnika

  Na temelju članka 32.  Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim sljedeću O D L U K U o izboru kandidata...

  Prikaži više
 • Skip to content