Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij
  • pet godina radnog iskustva u struci

Prijavi treba priložiti:

  • presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • životopis i program rada

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Bolnice na mandat od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, s naznakom «natječaj za ravnatelja».
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru i imenovanju u roku od 45 dana od zaključenja natječaja.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od petka 02. kolovoza 2019. do ponedjeljka 19. kolovoza 2019. godine.
 

Skip to content