1.  PROČELNIK ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij medicine
  • specijalizacija iz psihijatrije
  • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
  • pet godina radnog iskustva
  • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
  • program rada i razvoja Zavoda

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 31. kolovoza 2016. do 08. rujna 2016. godine.

Skip to content