1. PREDSTOJNIK KLINIKE

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti
 • znanstveno – nastavno zvanje
 • znanstveni radovi
 • pet godina radnog iskustva u struci

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja klinike

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

 

I.                    NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 1. Tajnik ustanove      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • jedna godina radnog iskustva u struci

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar      (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. Arhivar       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • četverogodišnja srednja škola
 • završen tečaj za arhivskog tehničara
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

II.                  NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. Medicinska sestra/tehničar             (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. Servirka – spremačica         (3 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

pod red.br. 2 i 4

 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za medicinske sestre koje su završile četverogodišnje školovanje)
 • presliku odobrenja za samostalan rad

pod red.br. 3

 • na oglas se mogu javiti osobe koje nisu završile tečaj za arhivskog tehničara uz uvjet da završe tečaj i polože ispit u prvom terminu kojeg odredi Hrvatski državni arhiv u Zagrebu

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 7. do 17. rujna 2018. godine.

Skip to content