s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:

 1. PROČELNIK ZAVODA ZA DIJAGNOSTIKU I INTENZIVNO LIJEČENJE
 2. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE MUŠKI
 3. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE ŽENSKI
 4. PROČELNIK ZAVODA ZA DUALNE POREMEĆAJE
 5. PROČELNIK ZAVODA ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU
 6. PROČELNIK ZAVODA ZA AFEKTIVNE POREMEĆAJE
 7. PROČELNIK ZAVODA ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU I PSIHOGERIJATRIJU
 8. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU I ORGANSKI UVJETOVANE PSIHIČKE POREMEĆAJE
 9. PROČELNIK ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU
 10. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHIJATRIJSKA ISTRAŽIVANJA
 11. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTERAPIJU

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
 • pet godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja zavoda

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 24. veljače 2016. do 03. ožujka 2016. godine.

Skip to content