Radni odnos se zasniva s polovicom punog radnog vremena.

I. LIJEČNIK SPECIJALIST PSIHIJATAR (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij medicine,
– specijalizacija iz psihijatrije,
– odobrenje za samostalan rad
– probni rad od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:
životopis
preslika diplome
preslika uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
preslika odobrenja za samostalan rad

II. STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) RADNE TERAPIJE (1 izvršitelj)

Uvjeti:
– preddiplomski studij radne terapije,
– odobrenje za samostalni rad
– probni rad od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:
životopis
preslika diplome
preslika odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Skip to content