1. Magistar medicinske biokemije   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicinske biokemije,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

3. Stručni prvostupnik radne terapije   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij radne terapije,
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. travnja 2016. do 25. travnja 2016. godine.

Skip to content