1. Medicinska sestra-tehničar SSS (6 izvršitelja)

Uvjeti:
završena škola za medicinske sestre
položen stručni ispit
odobrenje za samostalni rad
probni rad u trajanju od dva mjeseca

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijavi treba priložiti:
životopis
dokaz o ispunjenju traženih uvjeta
Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Skip to content