Znanstvenici su objavili rezultate Irske longitudinalne studije o starenju (engl. The Irish Longitudinal Study on Aging, TILDA) koje ispituje odnos između statusa folata i vitamina B12 i njihove povezanosti s većom prevalencijom simptoma depresije u skupini starijih osoba koje žive u zajednici. Studija, objavljena u prestižnom British Journal of Nutrition pokazuje da je niski status vitamina B12 povezan sa simptomima depresije, ali da folat nije povezan s depresijom. Nalazi otkrivaju relevantne informacije za starije odrasle osobe, javno zdravstvo te stvaratelje politika, kako bi bolje razumjeli kako identificirati rizik i usvojiti zaštitne mjere za poboljšanje zdravstvenih ishoda za osobe u dobi od 50 i više godina.

Nedostatak i nizak status vitamina skupine B, kao što su folna kiselina i vitamin B12, vrlo su prisutni u starijih ljudi. Neke od negativnih posljedica niskog statusa B12 mogu uključivati megaloblastičnu anemiju, oštećenu kognitivnu funkciju ili oštećenje mijelinske ovojnice koja okružuje živčana vlakna mozga. Razumijevanje veze između statusa folata ili niskog B12 i depresije u kasnijoj životnoj dobi važno je jer je depresija rizični čimbenik za lošije funkcioniranje, prijem u rezidencijalnu skrb i ranu smrt.

Studija je koristila podatke TILDA-e i ispitivala osobe u dobi od 50 i više godina koji su bili procijenjeni u prvom valu studije i kojima je izmjeren status folata i B12 u plazmi te probir na depresiju. Istraživači su primijetili da oni s nedostatkom i niskim statusom B12 imaju 51% veću vjerojatnost razvoja simptoma depresije tijekom četiri godine.

Ključni nalazi studije

  • Studija otkriva da je niska razina B12 povezana sa značajno većim rizikom od simptoma depresije tijekom četverogodišnjeg razdoblja, dok takva povezanost nije uočena za folnu kiselinu.
  • Ovi su nalazi ostali čvrsti i nakon kontrole relevantnih čimbenika prilagodbe kao što su tjelesna aktivnost, opterećenje kroničnim bolestima, status vitamina D, kardiovaskularne bolesti i upotreba antidepresiva.
  • Istraživači su primijetili da su pojedinci s niskom razinom B12 imali 51% veću vjerojatnost razvoja simptoma depresije tijekom četiri godine u ovoj studiji.
  • Ostali čimbenici koji utječu na status mikronutrijenata kod starijih osoba uključuju pretilost, korištenje lijekova, pušenje, bogatstvo, spol i zemljopisni položaj.
  • Istraživači su otkrili da se s porastom starosti smanjuje rizik od depresije.
  • Ovi su nalazi relevantni s obzirom na visoku incidenciju depresije i veliku pojavnost niske razine B12 u starijoj odrasloj populaciji u Irskoj.
  • Ova zapažanja također pružaju poticaj kreatorima prehrambenih politika da bi obogaćivanje hrane za povećanje razine ovih vitamina moglo imati potencijal za dobrobit u prevenciji ovog stanja.

Dr. Eamon Laird kaže: “Ova je studija vrlo relevantna s obzirom na visoku prevalenciju depresije u starijih odraslih osoba koje žive u Irskoj, a posebno nakon dokaza koji pokazuju da se kod jedne od osam starijih osoba nalaze niske stope B12. Postoji rastući zamah za uvođenje politike obveznog obogaćivanja hrane B-vitaminima u Europi i Velikoj Britaniji, pogotovo jer je obvezno obogaćivanje hrane folnom kiselinom u SAD-u pokazalo pozitivne rezultate, s nedostatkom folata ili niskom stopom statusa od samo 1,2% u onih u dobi od 60 godina godine i starije.

„Naši rezultati trebali bi dodatno uvjeriti kreatore politika da bi obogaćivanje hrane moglo ponuditi potencijalno sredstvo za pomoć u prevenciji simptoma depresije kod starijih osoba i dobrobiti za cjelokupno zdravlje kroz obogaćivanje hrane kao što su žitarice za doručak vitaminima B12 i folatom.”

“Štoviše, istraživači su ispitali dobro okarakteriziranu skupinu i uključili širok raspon zbunjujućih varijabli, uključujući kronične bolesti, lijekove, čimbenike, načina života i druge nutritivne biomarkere u krvi kako bi imali čvrste nalaze. S obzirom na porast usamljenosti i depresije kod starijih osoba nakon pojave ograničenja zbog bolesti COVID-19, ova studija naglašava važnost povećanja unosa ili dodataka B12 kako bi se ublažili potencijalni rizični čimbenici za depresiju kod starijih osoba.”

 

Izvornik: Laird E, O’Halloran AM, Molloy AM, i sur. Low vitamin B12 but not folate is associated with incident depressive symptoms in community-dwelling older adults: a 4 year longitudinal study. Br J Nutr. 2021 Dec 13:1-22.

Prevela: dr.sc. Marta Skelin, dr.med.

Skip to content