U novoj studiji EMCDDA-a proučavani su najnoviji obrasci ubrizgavanja droga u nekoliko europskih gradova. Izvješće predstavlja rezultate inovativnog projekta koji istražuje supstance koje koriste intravenski korisnici droga, kemijskom analizom sadržaja korištenih šprica (1).

Rezultati ESCAPE projekta temelje se na dvije kampanje prikupljanja podataka koje su provedene u 2018. i 2019. Šprice su prikupljene iz uličnih kanti za odlaganje (2) i u službama za smanjenje štete u osam europskih gradova: Amsterdam (2019) Budimpešta (2018–19), Köln (2018–19), Helsinki (2018–19), Lausanne (2018–19), Oslo (2019), Pariz (2018–19) i Vilnius (2019).

U ovoj novoj analizi, sadržaj 988 (2018) i 1 330 (2019) korištenih štrcaljki testiran je na preko 120 droga (3). Ukupno gledano, primijećeno je da intravenski korisnici droga koriste širok raspon supstanci, a ozbiljne razlike uočene između gradova odražavaju raznolikost i složenost europske situacije s drogama.

Izvješće ističe dva načina ubrizgavanja koji posebno zabrinjavaju, a to su:

  • Visoka prevalencija stimulansa u analiziranim špricama (npr. kokain, amfetamini i sintetički katinoni). Ubrizgavanje stimulansa može biti povezano s većim rizikom od epidemije krvlju prenosivih virusnih infekcija (npr. HIV, HCV) i zahtijeva pomno praćenje.
  • Otkrivanje vrlo potentnog opioida karfentanila u trećini štrcaljki iz Vilniusa (Litva), često pomiješanih s metadonom. Iako je otkrivanje fentanila i njegovih derivata bilo rijetko u ostalim gradovima koji su sudjelovali, vrlo visoki rizik od predoziranja povezan s tim supstancama zahtijeva budnost.

Otkriveno je da otprilike trećina šprica sadrži ostatke dvije ili više droga, što naglašava činjenicu da intravenski korisnici droga često ubrizgavaju više od jedne psihoaktivne tvari (ili ponovno upotrebljavaju ili dijele šprice). Najčešća kombinacija droga bila je mješavina stimulansa i opioida. Benzodiazepini su se često nalazili u špricama koje su sadržavale i tragove opioida.

Davanjem lokalnih podataka o obrascima ubrizgavanja i korištenim psihoaktivnim tvarima, ESCAPE pristup može biti ključan za informiranje strategija lokalne prevencije, liječenja i smanjenja štete. Važno je da se povećava razumijevanje o praksi ubrizgavanja među ljudima koji nisu u kontaktu sa službama, kao i onima kojima su intervencije već pružene.

Trenutno je u tijeku analiza praćenja koja uključuje 10 europskih gradova koja će pomoći u procjeni utjecaja pandemije COVID-19 na injiciranje droga u odabranim gradovima.

  1. Europski projektni tim za prikupljanje i analizu štrcaljki (ESCAPE) ima za cilj identificirati raspon psihoaktivnih tvari koje konzumiraju intravenski korisnici droga u malom broju europskih gradova i pratiti promjene u obrascima uporabe tijekom određenog vremena. Namjera je pravovremeno dobiti podatke na razini gradova koji mogu nadopuniti druge informacije i pokazatelje o potrošnji droga i potencijalnim zdravstvenim prijetnjama u regiji. ESCAPE je EMCDDA osnovao 2017. godine.
  2. Kante povezane s dozatorima za automatsko ubrizgavanje (AIKD).
  3. Broj prikupljenih i testiranih štrcaljki ne može se prevesti u broj pojedinačnih korisnika. Metoda stoga ne mjeri prevalenciju injiciranja niti nužno osigurava relativnu prevalenciju upotrebe različitih supstanci među intravenskim korisnicima droga.

Izvornik: EMCDDA. An analysis of drugs in used syringes from sentinel European cities: Results from the ESCAPE project, 2018 and 2019. Tehničko izvješće, Publikacije Ureda Europske unije, Luksemburg, 2021.

Preveo: dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.

 

Skip to content