Sve službe za provjeru droga u svom radu provode neki oblik aktivnosti priopćavanja zdravstvenih rizika, često putem upozorenja o sigurnosti droga ili dijeljenja podataka s dionicima. Jedan od glavnih izazova s kojima se suočavaju jest odlučivanje o tome kako najbolje komunicirati rezultate svojih analiza s korisnicima svojih usluga ili širom javnosti i izbjeći neželjene rezultate (npr. ciljna publika traži jaku drogu).

Priručnik naglašava potrebu za pristupima koji su ‘utemeljeni na najboljim dostupnim dokazima ili načelima učinkovite i sigurne komunikacije o zdravstvenim rizicima’. Do danas je bilo relativno malo procjena načina na koji se razvijaju i isporučuju komunikacije i upozorenja o usluzi provjere droga.

Kao odgovor, priručnik predstavlja 10 ključnih komunikacijskih načela razvijenih u suradnji s europskim službama za provjeru droga iz Transeuropske projektne mreže za informacije o drogama (TEDI). Oni pružaju smjernice o tome kako službe za provjeru droga mogu osigurati da njihova sigurnosna upozorenja i javna priopćenja učinkovito dopru do ciljne publike i povećaju vjerojatnost usvajanja preporučenih radnji.

Priručnik se temelji na rezultatima međunarodnih pregleda dokaza o komunikaciji o zdravstvenim rizicima, komunikacijskim smjernicama koje su objavile međunarodne organizacije i specifičnim inicijativama poduzetim s osobama koje uzimaju droge i službama koje im pomažu. To uključuje:

    • teoriju, znanstvene dokaze i načela komunikacije zdravstvenih rizika u području javnog zdravstva i njezinu važnost za uslugu provjere droga (npr. razvoj poruka, segmentacija publike);
    • smjernice u javnom komuniciranju (npr. 10 ključnih načela);
    • prijedloge i resurse za podršku službama za provjeru droga u uključivanju prikupljanja podataka, praćenja i evaluacije u njihove komunikacijske strategije.

Uloga usluge provjere droga unutar šireg javnozdravstvenog odgovora na štete povezane s drogama postala je u posljednje vrijeme sve važnija zbog sve potentnijih i raznovrsnijih droga na tržištu. Ovo izvješće istražuje kako službe mogu osigurati da se njihove aktivnosti temelje na dokazima i generiraju dokaze, pomažući u izgradnji konsenzusa i standarda u komunikaciji o zdravstvenim rizicima o drogama u budućnosti.

 

Izvornik: EMCDDA. Health risk communication strategies for drug checking services – a manual, 2023.
Preveo: prim. dr. sc. Ivan Ćelić

Skip to content