Ustroj medicinskih službi

 

Organizacijska struktura bolnice „Vrapče“ uvijek je bila u skladu s razvojem psihijatrije kao struke i odraza te struke, ali i društvenih i zdravstvenih okolnosti u određenom razdoblju, na samu Bolnicu. Reorganizacije Bolnice događale su se uglavom u razdobljima većih promjena u samoj psihijatriji, u okolnostima promjena društvenih (političkih) okolnosti i nekih značajnih događaja vezanih uz samu Bolnicu. Neki bolnički odjeli, odnosno bolničke organizacijske jedinice su se otvarale i samo dodavale postojećem ustroju Bolnice (otvaranje i organizacija „somatike“ 1933. godine!).

Bolnica je zato tijekom svoje povijesti u nekoliko navrata mijenjala svoj ustroj. Nakon prvotne organizacije sačinjene kod otvaranja Zavoda 1879. (odjel na nemirne i mirne muškarce, odjel za nemirne i mirne žene, odjel za nečiste muškarce i nečiste žene…), kasnije je, uz dodatke pojedinih novoustrojenih odjela, Bolnica u nekoliko navrata u potpunosti reorganizirana. Najveće reorganizacije bile su one početkom tridesetih godina prošlog stoljeća, zatim neposredno prije obilježavanja 100. obljetnice Bolnice, početkom devedesetih godina nakon osamostaljenja Hrvatske i nakon što Bolnica kao cjelina dobiva status klinike, 2011. godine.

Psihijatrijska bolnica Vrapče dobila je 2010. godine kao cjelina status klinike. Iako je uvjete koje zahtjeva „Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička bolnica“ („N.N.“, br. 119/03, 11/04), Bolnica ispunila već ranije, zahtjev za dodjelu statusa „klinike“ podnesen je krajem 2008. godine. Očekivalo se da će zahtjev biti riješen do 15. studenog 2009. godine kada je Bolnica obilježavala 130. godišnjicu postojanja i rada. Nažalost, zbog niza nepredviđenih okolnosti bolnica „Vrapče“ je status klinike dobila tek godinu dana kasnije! Nakon toga, u veljači 2011. Skupština grada Zagreba prihvaća i donosi promjenu imena Psihijatrijske bolnice Vrapče u Klinika za psihijatriju Vrapče.

Tijekom 2011. Stručno vijeće usuglašava i predlaže novi ustroj Bolnice kojeg prihvaća i donosi Upravno vijeće Bolnice na svojoj 19. sjednici od 17. listopada 2011. godine. Klinika za psihijatriju Vrapče po tom ustroju funkcionira od 1. siječnja 2012. godine.

Unutarnja organizacija Bolnice sadrži ustrojstvene jedinice koje obavljaju:

  • stacionarnu i polikliničko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
  • zajedničke medicinske, specijalističko dijagnostičke i ljekarničke poslove,
  • zajedničke administrativne poslove tehničke poslove i poslove prehrane.

 Shematski prikaz ustroja

Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje Kliknite za detalje
Skip to content