Akreditacijska Komisija AACI-a (American Accreditation Commission International) je 27. lipnja 2023. godine donijela odluku o dodjeli akreditacijskog statusa Klinici za psihijatriju Vrapče čime je Klinika za psihijatriju Vrapče postala akreditirana bolnica prema međunarodnim akreditacijskim standardima.

 

Klinici za psihijatriju Vrapče dodijeljen je međunarodni akreditacijski certifikat kojim se potvrđuje kako Klinika za psihijatriju Vrapče ispunjava uvjete propisane Međunarodnim akreditacijskim standardima za zdravstvene ustanove V5.0.

 

 

 

 

Također, Klinici za psihijatriju Vrapče dodijeljen je ISO 9001:2015 certifikat koji vrijedi za područje pružanja bolničkih i izvanbolničkih usluga na području psihijatrije.

 

 

 

Navedeni certifikati simboliziraju zajednički uspjeh svih zaposlenika Klinike za psihijatriju Vrapče u radu na sustavu kvalitete i sigurnosti te nas sve potiču da postanemo još bolji kroz kontinuirani napredak, a sve s ciljem podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti za naše pacijente.

 

Skip to content