“Vrapče” – hram čovječnosti

Klinika za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, naša je najveća i najstarija psihijatrijska ustanova sa stočetrdeset godina dugom poviješću i tradicijom, jedina namjenski građena ustanova za psihijatrijske bolesnike u Hrvatskoj.

Nakon dvogodišnje gradnje bolnica je otvorena 15. studenog 1879. godine. Bila je planirana za oko 300 bolesnika, no njihov broj je brzo rastao pa je broj kreveta povećan na više od 1000. U jednom razdoblju u Bolnici je bilo i 1500 bolesnika.

U Bolnici je do sada liječeno više od 150 000 bolesnika. Njihovo liječenje uvijek je bilo, a i sada je, u skladu s trenutnim razvojem psihijatrijske struke.

Danas se Klinici primjenjuju najsuvremenije metode psihijatrijskog liječenja – farmakoterapija, različiti vidovi psihoterapije, socioterapija, radna i okupaciona terapija.

U bolnici su se liječili, a i sada se liječe, najteži i najkompliciraniji psihijatrijski slučajevi. Nema niti jedne skupine psihijatrijskih bolesnika, uključujući i sudsko-psihijatrijske, koje bolnica nije kadra zbrinuti. U bolnicu na liječenje tako dolaze najsloženiji bolesnici iz svih dijelova Hrvatske.

Klinika za psihijatriju Vrapče – je ustanova u kojoj se od početka hrvatske psihijatrije kreirala psihijatrijska praksa te je zbog toga uvijek imala naglašeno mjesto u hrvatskoj psihijatriji.

Bolnica danas raspolaže s 650 kreveta raspoređenih u jedanaest bolničkih Zavoda. Uz ambulantno-poliklinički rad, u zadnjih nekoliko godina intenzivno se razvijaju dnevne bolnice koje pružaju specifične programe za pojedine skupine bolesnika.

Suvremena koncepcija organizacije Klinike i prilagođenost svojim korisnicima uz stoljetnu tradiciju nastojati će im pružati i nadalje život vrijedan radosti življenja.

Klinika za psihijatriju Vrapče je stoga najveća psihijatrijska ustanova u Hrvatskoj:

  • po broju kreveta
  • po broju zaposlenih, posebno visokostručnih kadrova
  • po veličini populacije i broju pacijenata koje opskrbljuje
  • po stručnoj i znanstvenoj produkciji
  • po broju studenata koje educira
  • po tradiciji, posebno uvođenja novih metoda liječenja
  • po specifičnim stručnim interesima (forenzika, ovisnosti, psihogerijatrija, somnologija…)
Skip to content