PREDSJEDNICA

prim. dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr. med.

ČLANOVI
 • dr. sc. Darko Perušić, dr. med.
 • dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.
 • Sanja Maroević, prof. psih., klin. psih.
 • doc. dr. sc. Ana Begić, teologinja
ZAMJENICI ČLANOVA
 • prim. Vesna Barić, dr. med.
 • prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med.
 • Nikola Žaja, dr. med.
 • Dušan Borić, dipl. soc. radnik
 • Marijana Mihaljević, dipl. iur.
PREDSJEDNIK

prim. Gordan Makarić, dr. med.

ČLANOVI
 • Zrinka Petrović, dr. med.
 • dr.sc. Petar Bilić, dr. med.
 • Ana Marija Šantić, dr. med.
 • Ana Crnković, univ. mag. pharm.
PREDSJEDNIK

dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

ČLANOVI
 • prim. dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr.med.
 • Krešimir Radić, dr. med.
 • mr. spec. Iva Žegura, prof. psihologije
 • Senka Repovečki, mag. med. techn.
PREDSJEDNIK

doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.

ČLANOVI
 • doc. prim. dr. sc. Miroslav Herceg, dr.med.
 • Štefica Bagarić, dipl. med. techn.
 • Goran Horina, bacc. med. techn.
 • Senka Repovečki, mag. med. techn.
 • Goran Altarac, predstavnik pacijenata
PREDSJEDNIK

prof. dr. sc. Ilija Kuzman, dr. med.

ČLANOVI
 • prim. dr. sc. Nastija Kučišec Tepeš, dr. med.
 • Ljiljana Bačun Iviček, dr. med.
 • doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
 • Štefica Bagarić, dipl. med. techn.
 • Zrinka Petrović, dr. med.
 • Kornelija Petir Bratuša, mag. med. techn.
 • doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.,  ovlašteni predstavnik ravnateljice
 • Maja Werft Čop, dr. med., predstavnica radnika
 • Željko Benković, dipl. ing., voditelj Odsjeka zaštite na radu
 • Ruža Dragičević, dr. med., specijalist medicine rada