RAVNATELJSTVO

Ravnateljica
izv. prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Zamjenik ravnateljice
doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.

Predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
doc. dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Bolnice
doc. dr. sc. Senka Repovečki, mag. med. techn.

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove
Krešimir Kargačin, mag. iur.

Voditeljica ureda u Ravnateljstvu
Ivona Trupčević, dipl. nov.

Skip to content