RAVNATELJSTVO

 Ravnateljica

 izv. prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

 Zamjenik ravnateljice

 doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.

 Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

 dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

 Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove

 Vesna Mudrovčić, dipl. oec.

 Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice

 dr. sc. Senka Repovečki, mag. med. techn.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 1. prof. dr. sc. Vesna Medved, dr. med., predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ante Bagarić, dr. med.
  3. dr. sc. Ivana Kekin, dr. med.
  4. Zrnka Kušen, dipl. soc.
  5. Boris Majetić, dipl. med. techn.
  6. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
  7. doc. dr. sc. Jurica Predović, dr. med.

 

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 1. dr.sc. Marko Ćurković, dr.med., predsjednik
 2. prim.dr.sc. Mirna Sisek Šprem, dr.med., član
 3. Krešimir Radić, dr.med., član
 4. mr. spec. Iva Žegura, prof.psihologije, član
 5. dr. sc. Senka Repovečki, mag.med.techn., član

 

STRUČNO VIJEĆE

 1. doc. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić, dr. med.
 3. doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
 4. dr. sc. Ivan Ćelić, dr.med., dr. med.
 5. prof. dr. sc. Neven Henigsberg, dr. med.
 6. doc. dr. sc. Miroslav Herceg, dr. med.
 7. prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med.
 8. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
 9. doc. dr. sc. Draženka Ostojić, dr. med.
 10. dr. sc. Darko Perušić, dr. med.
 11. doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
 12. Patricia Jelačić, dr. med.
Skip to content