RAVNATELJSTVO

 Ravnateljica

 doc. prim.dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

 Zamjenik ravnateljice

 doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.

 Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor

 dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

 Pomoćnica ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove

 Vesna Mudrovčić, dipl. oec.

 Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove

 Ljiljana Vukšić, dipl. iur.

 Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice

 Štefica Bagarić, dipl. med. techn.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 1. prof. dr. sc. Željko Kaštelan, dr. med., predsjednik
 2. doc. dr. sc. Edvard Galić, dr. med.
 3. Vedran Mihelčić, dr. med.
 4. prof. dr. sc. Ante Bagarić, dr. med.
 5. Boris Majetić, dipl. med. techn.
 6. mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.
 7. Danijel Čajkovac, dipl.oec.

 

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 1. dr.sc. Marko Ćurković, dr.med., predsjednik
 2. prim.dr.sc. Mirna Sisek Šprem, dr.med., član
 3. Krešimir Radić, dr.med., član
 4. mr. spec. Iva Žegura, prof.psihologije, član
 5. Senka Repovečki, mag.med.techn., član

 

STRUČNO VIJEĆE

 1.  doc. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić, dr. med.
 3. doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
 4. dr. sc. Ivan Ćelić, dr.med., dr. med.
 5. prof. dr. sc. Neven Henigsberg, dr. med.
 6. doc. dr. sc. Miroslav Herceg, dr. med.
 7. prim. Gordan Makarić, dr. med.
 8. prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med.
 9. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
 10.  doc. dr. sc. Draženka Ostojić, dr. med.
 11.  dr. sc. Darko Perušić, dr. med.
 12.  doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
Skip to content