Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto

  • liječnik pripravnik      (8 izvršitelja)

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 06. listopada 2016. do 14. listopada 2016. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslika diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content