Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

  • magistra prava     (1 izvršitelj)
  • magistra ekonomije    (1 izvršitelj)

Prijave se primaju u razdoblju od 14. do 22. siječnja 2016. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • preslik diplome

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Skip to content