Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

  • farmaceutski tehničar pripravnik       (1 izvršitelj)
  • fizioterapeutski tehničar pripravnik      (1 izvršitelj)

Rok prijave na natječaj teče od 04. do 12. siječnja 2017. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • presliku svjedodžbe

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content