Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

  • magistra psihologije pripravnika – (3 izvršitelja),
  • magistra socijalnog rada pripravnika – (2 izvršitelja),
  • magistra socijalne pedagogije pripravnika – (2 izvršitelja),
  • prvostupnika radne terapije pripravnika – (3 izvršitelja)

Prijave se primaju u roku od osam dana od 25. ožujka 2015. do 2. travnja 2015. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslike diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content