U organizaciji Klinike za psihijatriju Vrapče, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i Kršćanskog centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji „Stijena“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama održan je dana 26. lipnja 2017. u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče okrugli stol pod naslovom „To od čega bježiš – to se liječi, ali se i pobjeđuje.“

Na okruglom stolu su sudjelovali prof. dr. sc. Vlado Jukić, Ivana Portolan Pajić, dr. med., Ivan Ćelić, dr. med., Željka Jakopčević i doc.dr.sc. Ante Bagarić.

Prof.dr.sc. Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče, u svom je uvodnom izlaganju naglasio veliki problem ovisnosti o drogama i drugim sredstvima te na značenje bolnice „Vrapče“ u liječenju i rehabilitaciji ovisnika. Podsjetio je da se ovisnici o drogama u „Vrapču“ sporadično liječe od njezinog osnutka krajem 19. stoljeća, a da je prije 20 godina (1997.) u sklopu Zavoda za liječenje ovisnosti osnovan poseban odjel (27 kreveta) za ovisnike o drogama, a prije pet i pol godina (1. siječnja 2012.) osnovan je Zavod za dualne poremećaje (34 kreveta). Prisjetio se i otpora otvaranju odjela koji su dolazili od stanovnika Vrapča (koji su bili uputili i peticiju protiv otvaranja odjela!), ali i zaposlenika (tihi otpor) te izrazio uvjerenje da bi sada, nakon 20 godina, kudikamo bio veći otpor eventualnom ukidanju tog odjela i programa liječenja ovisnika. Naglasio je, u kontekstu teme okruglog stola, značenje suradnje bolnice i nevladinih udruga, i cjelokupne populacije, u prevenciji ovisnosti te i liječenju i rehabilitaciji ovisnika.

Dr. Ivana Portolan Pajić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo, iznijela je podatke za 2016. godinu koji se podudaraju s našim kliničkim iskustvom. Prošle je godine u hrvatskom zdravstvenom sustavu bilo više od 7000 ljudi liječenih zbog ovisnosti. Podaci govore da su zahtjevi za liječenjem opijatske ovisnosti u padu, kao i štete povezane s uporabom heroina. No, broj konzumenata marihuane je i dalje visok u ukupnom tretmanu zbog zloporabe droga. Zamjećuje se povećanje broja soba koje konzumiraju psihostimulanse, te i dalje postoji povećanje i količina novih psihoaktivnih tvari na tržištu.

Dr. Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje, u svom je izlaganju skrenuo pozornost na sve veći broj ovisnika koji koriste razne sintetske droge, a sve je veći broj kemijskih laboratorija i zapljena sintetskih droga iz Belgije i Nizozemske. S druge strane, najveća količina marihuane dolazi iz Albanije. Istakao je da se priprema nova Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2018. – 2025.), no da će ona obuhvatiti i probleme vezane uz „društveno prihvatljive droge“ (alkohol, duhan) te zlouporabu lijekova koji se dobivaju na recept. Željka Jakopčević, tajnica udruge „Stijene“, iznijela je svoje iskustvo nekadašnjeg života u ovisničkom svijetu, važnosti koje joj je donijelo liječenje u našoj ustanovi, te savjetuje kako u fokusu treba biti pojedinac, koji možda i sam ne želi pomoć, ali kojem treba pružiti ruku i za kojega treba vjerovati.

Doc. Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče, izrazio je pak zabrinutost zbog epidemije smrtnih slučajeva intoksikacije heroinom u SAD-u, čiji iznenadni porast još uvijek nema objašnjenje te istakao da se procjenjuje da je u 2014. godini u Europskoj uniji najmanje 6800 ljudi umrlo zbog predoziranja, od čega su u Hrvatskoj 53 slučaja. Za razliku od nekih drugih zemalja, u Hrvatskoj se stručne službe najbrže brinu za one koji traže pomoć pri liječenju ovisnosti.

Tako je na Zavodu za liječenje ovisnosti lista čekanja do dva tjedna, a nerijetko pacijenti budu primljeni istog trenutka kad se jave na liječenje, za razliku od npr. Grčke, gdje se na liječenje čeka 84 mjeseca.

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo nekoliko sudionika, okrugli stol je završio porukom o potrebi daljnjeg unaprjeđenja rada na prevenciji i liječenju ovisnika te potrebi uključivanja sve većeg broja pojedinaca i nevladinih udruga u taj proces. S obzirom na primjerenu medijsku popraćenost, poruke s okruglog stola dospjele su do šire javnosti.

Skip to content