Ovih je dana iz tiska, u nakladi Klinike za psihijattriju Vrapče, Medicinske naklade i Hrvatskog psihijatrijskog društva objavljena nova knjiga prof. dr. Vlade Jukića Psihijatrijske teme za nepsihijatre (i psihijatre). Radi se o knjizi od oko 500 stranica sa 63 poglavlja podijeljenih u osam dijelova.

Knjiga je namijenjena kako profesionalcima u psihijatriji (psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, medicinskim sestrama) tako i svima drugima, nepsihijatrima, koje zanimaju psihijatrijske teme.

Predstavljanje knjige bit će 18. rujna 2018. u 19 sati u velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, a o knjizi će govoriti njezini recenzenti prof. dr. sc. Božo Skoko i doc. dr. sc. Petrana Brečić i autor, prof. Jukić te urednica knjige i direktorica Medicinske naklade profesorica Anđa Raič.

Uz pozivnicu za predstavljanje knjige objavljujemo i tekst na poleđini knjige

Pozivnica za promociju

 

Vlado Jukić
PSIHIJATRIJSKE TEME ZA NEPSIHIJATRE

Članci objavljeni u ovoj knjizi, njih 63, nastajali su u četvrtstoljetnom razdoblju, od 1991. do 1997. godine. Premda su pisani kao stručni i kao takvi objavljeni u stručnim časopsima i knjigama, ovdje ih, s obzirom na to da imaju širu društveno-psihijatrijsku dimenziju, predstavljamo nepsihijatrijskoj javnosti. Poznato je, naime, da je psihijatrija kao struka, znanost i medicinska disciplina sve zanimljivija široj (intelektualnoj) javnosti, posebice ako se radi o psihijatrijskim temama koje imaju društvenu konotaciju. A ovdje uvršteni članci imaju takvu konotaciju. Određenu pažnju mogli bi pobuditi i s obzirom na to da su na neki način svjedok (društveno-psihijatrijskog) vremena (kraj 20. i početak 21. stoljeća) u kojemu su nastali. A svako zbivanje i svako vrijeme dobro je promatrati iz različitih perspektiva. Zato bi viđenja određenih zbivanja iz psihijatrijske perspektive i perspektive psihijatra mogla biti zanimljiva pa čak i pridonijeti njihovu rasvjetljavanju.

 

Iz recenzija

Ovo je knjiga koja nam na nesvakidašnji način približava jednu iznimno važnu granu medicine, odnosno psihijatriju kao disciplinu i struku, njezinu društvenu ulogu i kliničku praksu, psihološke potrebe i poremećaje u hrvatskom društvu te mogućnosti i načine njihova liječenja.

Pisana je znanstveno utemeljeno i argumentirano, ali isto tako pitko i zanimljivo, otvoreno, ponekad polemično i poticajno. Pomaže nam da razumijemo ovo iznimno važno područje medicinske prakse te nas istodobno potiče da imamo više razumijevanja za ljude s kojima se svakodnevno susrećemo, njihove probleme i aktualni društveni trenutak, opterećen (još prisutnim) ratnim nasljeđem i društvenom tranzicijom.

prof. dr. sc. Božo Skoko

 

Jukić, čini se, piše s lakoćom. Njegovi su tekstovi, unatoč nešto većem broju asocijacija, sabijenim u umetnutim rečenicama i zagradama, čitljivi i jasni. U njima se, uz stručnu i znanstvenu odmjerenost, povremeno nazire emocionalni angažman. No uvijek je vidljiva njegova težnja da bude precizan i jasan. I u tome uspijeva. Posebno uspijeva artikulirati one probleme kojih se drugi psihijatri zbog raznoraznih razloga klone. Njegovo mišljenje i njegovi stavovi u stručnim se krugovima prihvaćaju s uvažavanjem, a već godinama, u gotovo svakoj kriznoj psihijatrijskoj situaciji u Hrvatskoj, očekuje se njegova reakcija i angažman. To potvrđuje i niz ovdje tiskanih članaka.

I na kraju, s uvjerenjem da će ova knjiga naići na dobar prijam, kako kod stručnjaka – psihijatara, liječnika, psihologa, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika, medicinskih sestara, tako i kod onih koje psihijatrija zanima samo kao literatura, ili kao struka u koju, možda zbog vlastitih potreba, žele zaviriti sa strane, ne dvojim da će ona zauzeti važno mjestu u hrvatskoj psihijatrijskoj publicistici.

doc. dr. sc. Petrana Brečić

 

Skip to content