Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 19. lipnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

  1. U oglasu za prijem u radni odnos objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se točka 3. servirka-spremačica na neodređeno vrijeme – 12 izvršitelja.
Skip to content