Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 11. do 19. rujna 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

  • U oglasu za prijem u radni odnos za stjecanje prvog radnog iskustva objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se točka 8. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik – 1 izvršitelj

 

 

Skip to content