Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

  1. U oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se točka 2. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu – 1 izvršitelj.

 

 

 

Skip to content