a temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. svibnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

  1. U oglasu za prijam u radni odnos objavljenom 23. svibnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se:
    • točka 3. KV kuhar na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja
    • točka 5. Servirka-spremačica na neodređeno vrijeme -14 izvršitelja i
    • točka 7. Servirka-spremačica na određeno vrijeme – 7 izvršitelja
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Skip to content