Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. lipnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

  1. U oglasu za prijem u radni odnos objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se:
    • točka 1. kuhar na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja
    • točka 3. servirka – spremačica na neodređeno vrijeme – 14 izvršitelja
    • točka 4. servirka – spremačica na određeno vrijeme – 6 izvršitelja
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Skip to content