Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 27. ožujka do 04. travnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

  1. U oglasu za prijem u radni odnos objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se:

 

    • točka 5. PKV radnik u Službi prehrane na neodređeno vrijeme – 2 izvršitelja
    • točka 10. PKV radnik u Službi prehrane na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

 

Skip to content