Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o djelomičnom poništenju oglasa

 

 

  1. U oglasu za prijam u radni odnos objavljenom u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, poništava se:
    • točka 7. Servirka-spremačica na neodređeno vrijeme-9 izvršitelja i
    • točka 13. Servirka-spremačica na određeno vrijeme-12 izvršitelja
Skip to content