Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar

 

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Anita Božić
  2. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Marjan Nikola, Sara Vuković i Marta Gudec
  3. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

S D
N H
L L
F M
M N
V S
L Ž

 

Obrazloženje

Dana 09. listopada 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno i određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su kandidati iz točke I. i II. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Skip to content