Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 19. lipnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova referenta u prijamnoj kancelariji

 

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Ljerka Belinić

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
I A    N H K    K M Đ
M A    D H H    K M
T B    N H     V M
I B    G I     I O
V B    Lj J     M P
I B    D J     L P
N B    B K     M R
A B    A K     Ž S
I C    E K     M Š
J Č    G K     G Š
S D    D K     N V
I F P   M L     Ž T
Ž G    M L


Obrazloženje

Dana 09. lipnja 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto referenta u prijamnoj kancelariji u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Razgovoru se nisu odazvali: V B, I C, Ž G, D J H, D K i M R.

Molbu van roka dostavili su: J Č, N H K i G Š.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto referenta u prijamnoj kancelariji.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content