Zagreb, 02. prosinca 2020.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 20. do 30. studenog 2020. godine u Narodnim novinama broj 128 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 19. do 27.studenog 2020.godine, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova 

farmaceutskog tehničara pripravnika

 

I. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima farmaceutskog tehničara pripravnika izabire se: Marija Magdalena Berišić

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

MA

EEC

TIG

MG

MK

VM

IM

MP

MR

BR

TR

TS

NS

NŠB

AT

 

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.

 

Skip to content