Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 6 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Fanika Hlubocki, Leon Milić i Nikola Škrlin
  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Jelena Fruk
  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
IA PL
KH LM AMŠ
AH MP
IJ KS TT
MK SS NZ

 

Obrazloženje

Dana 14. siječnja 2022 godine. objavljen je oglas u Narodnim Novinama za prijam radnika na radna mjesta medicinska sestra/tehničar u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno i neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, utvrdilo je da su navedeni kandidati najkompetentniji za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta, te je jednoglasno predložilo da se imenovani izaberu za prijam u radni odnos.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Skip to content