Na temelju članka 32. Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. svibnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Marina Blagojević, Ivana Kožinec i Marta Strejček

 

  1. Neće se izvršiti odabir za preostala tri radna mjesta.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
VB
AH
LK
MN

Obrazloženje

Dana 23. svibnja 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče za prijam radnika na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Na razgovor se nije odazvao AH.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content