Zagreb, 23. ožujka 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj 14 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
medicinske sestre/tehničara

 

I. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabiru se:

Elizabeta Filipec

Tihana Halilović

Gabrijela Janković

David Komljenović

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

 1. GB
 2. JB
 3. MD
 4. GJ
 5. EK
 6. KSL
 7. LM
 8. IM
 9. IM
 10. MN
 11. KP
 12. MP
 13. DR
 14. AR
 15. JR
 16. KS
 17. ST
 18. DT

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

 1. Svim kandidatima učesnicima
 2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content