Zagreb, 16. rujna 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. srpnja do 02. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama broj 84 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova
medicinske sestre/tehničara

 

I. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Karlo Leš

 

II. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se:

Sara Ivatek

David Škvorc

 

III. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

MC         LM

FH          MN

KK

 

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content