Zagreb, 24. ožujka 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 03. do 11. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama broj 22 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
medicinske sestre/tehničara

 

I. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se:

Domagoj Filipović

Leon Milić

Nikola Škrlin

 

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

 1. GB
 2. MD
 3. AMH
 4. IJ
 5. DK
 6. SL
 7. IM
 8. IM
 9. SN
 10. AMP
 11. DR
 12. AR
 13. HS
 14. GT

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

 1. Svim kandidatima učesnicima
 2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content