Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 20. kolovoza 2020. godine u Narodnim novinama broj 91 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova
prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

  

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:

Daria Marić

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

T.B.

K.P.

P.P.

I.S.

L.T.

I.Z.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content