Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 04. do 12. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 52 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova psihologa

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabiru se:

Karlo Dalić, mag.psych.
Tanja Kuprešak, mag.psych.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
IA MJ JP-A
LB TJ APŽ
PB IJ MP
KB DJ HP
MD MKK TP
MD LK ZR
KK I-SS
NG SK DS
EH JK SSB
DH MM
MI AM RT
SJ JNŠ IZ

 

Obrazloženje

Dana 04. svibnja 2022 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto psihologa u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Molbu van roka dostavila je LK.

Temeljem pisanih ispita, provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijam u radni odnos na radno mjesto psihologa.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu ista ta dva kandidata.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content