Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 19. do 29. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 70 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba u Zagrebu, donosim slijedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova rukovalac centralnog grijanja

I. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Ivica Jagušt

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

D. Đ.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.

 

Skip to content