Zagreb, 15. listopada 2020.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 18. do 28. rujna 2020. godine u Narodnim novinama broj 103 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova
servirke-spremačice

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabiru se:

Vlatka Benčić

Dora Pleić

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

Z.K.

S.P.

K.R.

M.S.

Đ.Š.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content